استخدام

همکاری با ما

استخدام در شرکت پخش رازی

متقاضی گرامی خواهشمند است مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید

اطلاعات شخصی


اطلاعات تماس
اطلاعات خانواده

اطلاعات پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزندان

# نام و نام خانوادگی نسبت سن شغل شماره تماس
1
2
3
4
5
6
7

اطلاعات معرف

دو نفر غیر از بستگان درجه اول که شما را کاملا بشناسند

# نام و نام خانوادگی نسبت شغل سازمان / شرکت شماره تماس
1
2

اطلاعات تحصیلی

# مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام دانشگاه / حوزه معدل سال اخذ مدرک
1
2
3
سوابق کاری

# نام سازمان / شرکت عنوان شغل آخرین حقوق دریافتی از تاریخ تا تاریخ علت خاتمه همکاری
1
2
3
4
5

دوره های آموزشی

# نام دوره نام موسسه / محل آموزش تاریخ دوره مدت گواهی
1
2
3
4
5

زبان های خارجی

# نوع زبان میزان تسلط ابعاد
1
2

توانایی ها (دانش و مهارت)

# عنوان توانایی میزان تسلط
1
2
3
4

نحوه آشنایی با شرکت

سایر اطلاعات

پست های مورد تقاضا

سه مورد از پست های مورد تقاضای خود را وارد نمایید

برای موارد ضروری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

021-63457777