اخبار

image

پیام دکتر کاظم پور به مناسبت تحقق هدف سال ١٣٩٩

سلام ودرود برشیرمردان وشیرزنان شرکت معظم پخش رازی درود و خدا قوت برشما عزیزان که دراین سال وبازار بحرانی توانستید پرچم شرکت پخش رازی را سرافراز کنید جا دارد از زحمات تک تک سروران وهمکاران عزیز وتلاشگر تقدیر وتشکر ویژه ای داشته باشم امیدارم باهمت والای شما هدف قرن جدید را با سرافرازی محقق کنیم. پیروز و سربلند باشید ارسلان کاظم پور ۱۳۹۹/۱۲/۲۵